Strukturovaný životopis – vzor ke stažení
Vzor životopisu

Životopis neboli Curriculum Vitae (CV)

Životopis je dokument popisující Vaše dosavadní vzdělání, pracovní zkušenosti a předpoklady pro práci na pozici, o kterou se ucházíte. Životopis je jakási osobní mapa Vaší studijní a pracovní historie.
Zaměstnavatel od uchazečů vyžaduje strukturovaný životopis nebo profesní životopis. Věnujte pozornost tomu, o který z těchto životopisů projevil zaměstnavatel zájem.

Životopis se obvykle přikládá k žádosti o zaměstnání a jeho nezbytnou součástí je průvodní dopis, popř. motivační dopis.

Co je to strukturovaný životopis (chronologický životopis)?

Strukturovaný životopis je stručný, heslovitý, přehledný a věcný dokument shrnující Vaše osobnostní a kvalifikační kompetence a pracovní zkušenosti. Údaje jsou zaznamenány v časovém sledu (chronologicky) od nejaktuálnějších až po nejstarší (tj. na prvním místě je vždy aktuální údaj).  Strukturovaný životopis je běžnějším typem životopisu.

Co je to profesní životopis (zkušenostní životopis)?

Profesní životopis popisuje pouze Vaše dosažené vzdělání a pracovní zkušenosti, příp. schopnosti
a dovednosti. Informace by měly co nejvíce korespondovat s požadavky pracovního místa, o které máte  zájem.

Jak napsat životopis?

Životopis by měl obsahovat tyto údaje:

  • Vaše jméno a příjmení, titul
  • Adresa Vašeho bydliště
  • Osobní údaje (datum a místo narození, národnost)
  • Kontaktní údaje (telefon, e-mail)
  • Vzdělání (název školy a studijního oboru, absolvované kurzy a semináře)
  • Pracovní zkušenosti (název zaměstnavatele, název pozice, stručný popis náplně práce)
  • Další znalosti a dovednosti (řidičský průkaz, práce na počítači, cizí jazyky, pracovní úspěchy, …)
  • Datum vytvoření životopisu
  • Vlastnoruční podpis

Pokud to považujete za vhodné, můžete životopis doplnit o své osobní vlastnosti (např. pečlivost, komunikativnost, …) a zájmy (např. šachy, adrenalinové sporty, hra na hudební nástroj, apod.).

V životopise nemusíte uvádět rodinný stav, počet dětí a zdravotní stav.

Personalista/ka by se měl/a ve Vašem životopise rychle a snadno zorientovat. Životopis by měl být proto přehledný, konkrétní a srozumitelný. Vyvarujte se uvádění nepravdivých údajů, používání zkratek, pravopisných chyb. Dbejte rovněž na správné formátování textu. Vhodným typem písma je Times New Roman nebo Arial.

Strukturovaný životopis – vzor

Osobní údaje:

Jméno a příjmení, titul:   Jan Novák, Mgr.
Adresa:    Sadová 1111, Brno, 111 00
Datum a místo narození:    6. října 1984 v Brně
Národnost:    česká
Telefon:   608 111 111
e-mail:    jan.novak@seznam.info

Vzdělání:

2002-2007    Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, obor: Anglický jazyk a literatura, titul: Mgr.

1998-2002   Gymnázium T. G. Masaryka, Brno – zakončeno maturitní zkouškou

Další vzdělávácí kurzy:

2006-2007    Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, kurz: Doplňující pedagogické studium učitelství pro střední školy, ukončeno certifikátem

2005    Středisko služeb školám Praha, kurz: Didaktika anglického jazyka na střední škole, ukončeno osvědčením


Zaměstnání:

2007-dosud  Translation, a.s., Brno, Překladatel – překlad a tvorba obchodní dokumentace v anglickém jazyce

2006-2007    Střední odborná škola Praha, Učitel anglického jazyka – výuka angličtiny, organizace soutěží a olympiád v anglickém jazyce


Jazykové znalosti:

– anglický jazyk – slovem i písmem
– německý jazyk – základy

Znalosti a dovednosti:

– práce na počítači: Word, Excel, Internet
– řidičský průkaz skupiny „B“

Zájmy:

– četba beletrie v anglickém originále
– vedení kroužku Angličtina pro začátečníky

V Brně, 26. září 2008

vlastnoruční popis

STRUKTUROVANÝ ŽIVOTOPIS – VZOR KE STAŽENÍ (rtf)

Životopis EUROPASS

Univerzální formulář pro vytvoření životopisu akceptovaný ve všech zemích Evropské unie zpracovala Evopská komise:

ŽIVOTOPIS EUROPASS – VZOR KE STAŽENÍ (rtf)

Stáhněte si vzor životopisu EUROPASS také v angličtině, francouzštině, němčině, italštině a španělštině.