Strukturovaný životopis – vzor ke stažení
Průvodní dopis

Životopis s průvodním dopisem či motivačním dopisem zasílete emailem nebo fyzickou poštou, podle toho, jaký způsob doručení inzerent požaduje. Věnujte pozornost tomu, zda po Vás personalista/ka žádá průvodní dopis anebo motivační dopis:

„…svůj životopis a průvodní dopis zasílají zájemci na adresu Firma s.r.o., Prašná 123, Cheb 111 11. Kontaktní osobou je Mgr. Jiří Vodička…“ nebo „životopisy včetně motivačních dopisů posílejte pouze e-mailem na adresu personalista@spolecnost.info“.

Jak napsat průvodní dopis?

V průvodním dopise informujete zaměstnavatele o tom, na který inzerát reagujete a o jakou pozici se ucházíte. Zmiňujete také, které dokumenty přikládáte v obálce (příloze emailu). Průvodní dopis tedy slouží k tomu, aby adresát byl stručně a věcně informován, proč mu píšete a co mu zasíláte.

Původní dopis – vzor (fyzický dopis)

Mgr. Jan Novák
Firma s.r.o.
Nábřeží 123
111 11 Praha 1

V Pardubicích, dne 7. listopadu 2008

Vážený pane magistře,

reaguji na Váš inzerát ze dne 6. listopadu 2008 uveřejněný v Městských novinách. Jedná se o pozici asistentky obchodního ředitele Vaší společnosti.
Protože se domnívám, že splňuji Vámi stanovené požadavky, přihlašuji se tímto do výběrového řízení. V příloze připojuji svůj strukturovaný životopis a kopii maturitního vysvědčení.

S pozdravem

vlastnoruční podpis

Ivana Hodná
Lidická 456
222 22 Pardubice

telefon 123 456 789
e-mail ivana.hodna@seznam.info

PRŮVODNÍ DOPIS – VZOR KE STAŽENÍ (rtf)

Zasíláte-li životopis (nebo životopis spolu s motivačním dopisem) prostřednictvím emailu, průvodní dopis se píše jako vlastní zpráva, tj. v okně „Text emailu“.

Víte, jaký je rozdíl mezi průvodní a motivačním dopisem?

Původní dopis – vzor (email)

Adresát: jan.novak@firma.cz

Předmět: Žádost o místo asistentky obchodního ředitele Firmy s.r.o. nebo Přihláška do výběrového řízení na pozici asistentky obchodního ředitele Firmy s.r.o.

Text emailu:

Vážený pane magistře,

reaguji na Váš inzerát ze dne 6. listopadu 2008 uveřejněný v Městských novinách (nebo na stránce Vaší firmy www.firma.cz/vyberove-rizeni). Jedná se o pozici asistentky obchodního ředitele Vaší společnosti.
Protože se domnívám, že splňuji Vámi stanovené požadavky, přihlašuji se tímto do výběrového řízení. V příloze zasílám svůj strukturovaný životopis a kopii maturitního vysvědčení.

S pozdravem

Ivana Hodná

———————–

Přiložené soubory:

Životopis.doc
Kopie maturitního vysvědčení.jpg