Strukturovaný životopis – vzor ke stažení
Přijímací pohovor

Potenciálnímu zaměstnavateli jste odeslali svůj životopis s průvodním dopisem nebo motivačním dopisem. O několik dní později jste telefonicky či emailem pozváni k osobnímu pohovoru. Gratulujeme, první část výběrového řízení jste úspěšně zvládli. Osobní pohovor je pro Vás přiležitostí přesvědčit zaměstnavatele, že právě Vy jste vhodný uchazeč na tuto pozici. Poradíme Vám, jak se co nejlépe připravit k osobnímu pohovoru.

Získejte informace o potenciálním zaměstnavateli

Pokuste se zjistit co nejvíce informací o této pracovní pozici. Zatelefonujte personalistovi/personalistce a poptejte se ho/jí na základní informace o pracovním místu nebo si s ní/m domluvte schůzku přímo ve firmě. Nechte se seznámit s prostředním, kde by měl/a nový/á pracovník/ice působit. Zvyšujete tím svůj kredit v očích zaměstnavatele, neboť prokazujete Vaši vážnou motivaci pro něj pracovat.
Prostudujte si webové stránky firmy: zjistěte, co je hlavním předmětem jejího podnikání, kdo je jednatelem,  jak dlouho působí firma na trhu, s kým spolupracuje, apod.

Jak se vhodně obléci?

Způsob oblečení volte podle charakteru pracovní pozice, o kterou se ucházíte.

Např. Uchazeč o místo terénního sociálního pracovníka pro práci s mládeží v občanském sdružení AB by v obleku s kravatou asi těžko obhajoval svou schopnost navazovat bezprostředně na ulici kontakt s teenagery.
Oblek s vázankou by měl určitě zvolit uchazeč o místo ředitele obchodního oddělení firmy XY, (přestože je v soukromí nadšeným rybářem a nejlépe se cítí v maskáčích a huňatém svetru).

Vyberte si takové oblečení, ve kterém se cítíte dobře a sví. Vyhýbejte se křiklavým barvám a provokativnímu stylu oblečení. Oděv by měl být ve střízlivé barvě a střihu. Vhodnou barvou je tmavě modrá, hnědá, bílá, černá, šedá, zelená a jejich kombinace.  Pozor také na pronikavé parfémy.

Průběh přijímacího pohovoru

Doporučujeme vzít s sebou životopis a motivační dopis, (přestože jste je zaměstnavateli již zasílal/a). Dbejte na to, abyste na místo pohovoru dorazili včas, nejlépe cca 10 minut před jeho zahájením.

…Dočkali jste se. Asistent/ka Vás pozval/a dále. Vcházíte do místnosti, kde u stolu sedí neznámí lidé (pravděpodobně personalista/ka, vedoucí oddělení nebo vedení společnosti).

V těchto několika sekundách si ze sebe navzájem vytváříte první dojmy. Do místnosti vstupujte vzpřímeně, s klidným sebevědomím. Usmějte se, nahlas pozdravte a představte se. Pravděpodobně Vám přítomní podají ruku: dbejte na to, abyste přijímanou ruku pevně a rozhodně stiskli (ani příliš, ani málo). Při tom se dotyčnému podívejte krátce zpříma do očí. Poté, co budete vybídnuti, se posaďte.

Chovejte se přirozeně. Přestože se v takové situaci asi nebudete cítit příjemně, můžete se naučit ovládnout svou nervozitu. Zkuste trénovat před zrcadlem: zahrajte roli člověka nejistého a nervózního, a člověka  v takové situaci klidného a sebejistého. Jak na Vás působí oba způsoby chování?

Na dotazy přítomných odpovídejte nahlas, srozumitelně, klidně. Dívejte se do očí tomu, s kým právě hovoříte. Nerozumíte-li dotazu, nebojte se požádat o jeho bližší vysvětlení. Pamatujte, že se od Vás neočekává dokonalost. Ani lidé na druhé straně stolu nejsou dokonalí. Jste-li např. dotázáni, zda umíte prezentovat na veřejnosti, a Vy dobře víte, že při veřejném vystupování koktáte a ztrácíte nit, – nelžete. Řekněte např. „Abych řekl/a pravdu, není to zrovna moje silná stránka. Myslím však, že je to dovednost, kterou se lze naučit. V případě potřeby z Vaší strany jsem ochoten/na se jí naučit.“ Nebo „Abych řekl/a pravdu, dal/a přednost raději úkolům nevyžadujícím veřejné vystupování“.

Jaké otázky Vám mohou být položeny u přijímacího pohovoru?

 • Proč byste chtěl/a pracovat právě v naší firmě?
 • Proč bychom měli přijmout právě Vás?
 • Proč byste chtěl/a pracovat právě v této oblasti?
 • Jaký je Váš největší pracovní úspěch?
 • Jaké jsou Vaše přednosti?
 • Jaké jsou Vaše nedostatky?
 • Dokážete pracovat v týmu?
 • Jak si představujete ideální zaměstnání?
 • Jaké jsou Vaše profesní cíle?
 • Jaké máte životní cíle?
 • Proč jste svému zaměstnavateli dal/a výpověď?
 • Jaký očekáváte plat?
 • Kdy byste mohl/a nastoupit do zaměstnání?

Nenechte se vyvést z míry otevřenou otázkou „Tak nám o sobě něco řekněte…“. Rozhovořte se stručně o tom, co jste studoval/a, kde jste pracoval/a, jaké pracovní zkušenosti jste získala/a apod.

Na konci pohovoru máte obvykle prostor pro položení otázek na adresu zaměstnavatele. Je důležité mít vždy připraveno několik dotazů týkajících se dané pozice nebo firmy. Potvrzujete tím svůj aktivní zájem o pracovní místo. Můžete se např. zeptat:

 • Co je náplní práce na této pozici?
 • Jak vypadá typický pracovní den pracovníka na této pozici?
 • Jde o nové pracovní místo?
 • Proč ukončil pracovní poměr zaměstnanec, který dosud na této pozici pracoval?
 • Jakým způsobem a kdy se dozvím, zda jsem byl/a či nebyl/a přijata?

Závěr

Pohovor ukončuje vždy zaměstnavatel. Zdvořile poděkujte za setkání, přijměte podávanou ruku a rozlučte se.

Pokud Vám zaměstnavatel oznámí, že jste vyhrál/a výběrové řízení a Vy se rozhodnete nastoupit do pracovního poměru, doporučujeme Vám prostudovat si informace o náležitostech pracovní smlouvy i Vaše práva a povinnosti coby zaměstnance podle platného znění zákoníku práce.