Strukturovaný životopis – vzor ke stažení
Motivační dopis

Jaký je rozdíl mezi průvodním dopisem a motivačním dopisem?

Průvodní dopis je věcný a slouží k stručnému informování potenciálního zaměstnavatele o důvodu, proč píšete a co mu zasíláte.

Prostřednictvím motivačního dopisu vyjádřujete zaměstnavateli svou motivaci pracovat právě na vybrané pozici nebo právě pro tohoto zaměstnavatele. Vyzvedáváte své dovednosti, schopnosti a pracovní zkušenosti, které mají souvislost s daným pracovním místem. Motivačním dopisem potenciálnímu zaměstnavateli ukazujeme, že o pozici máme reálný zájem a že pro ni máme odpovídající předpoklady.

Jak napsat motivační dopis?

Motivační dopis by měl být osobitý, (neboť vyjadřuje Váš osobní zájem, Vaše zaujetí), a formální. Měl by být formulován pozitivně (odráží přece Vaši motivaci a chuť do práce). Dbejte na to, aby informace uvedené v motivačním dopise nebyly v rozporu s údaji uvedenými v životopise.

Nekopírujte v motivačním dopise věty z životopisu, abyste v personalistovi nevyvolali dojem, že nemáte o čem psát. Např. V motivačním dopise uvádíte, že jste zdatní v práci s počítačem. V životopise pak rozepisujete, které konkrétní programy ovládáte a připadně na jaké úrovni.

Personalista/ka by měl/a mít po přečtení Vašeho motivačního dopisu dojem, že Vám na této pozici v jejich firmě záleží, a že k této práci máte dispozice. Dobře zapůsobí zmínka, že jste ochoten/ochotna nadále prohlubovat svou kvalifikaci nebo se dále vzdělávat podle požadavků zaměstavatele.

Neuvádějte smyšlené údaje a polopravdy, je to zbytečné. Personalista/ka se Vás při osobním pohovoru může dotázat na podrobnější informace, čímž by Vás mohl uvést do nepříjemných rozpaků. Uvádějte jen to, co si sám/a umíte obhájit.

Doporučujeme v motivačním dopise uvést Vaše jméno (titul), přesnou adresu bydliště, telefon a email, přestože tyto údaje uvádíte v životopise. Usnadníte tak práci personalistovi/personalistce, který/á studuje podklady od více uchazečů/uchazeček.

Nevíte-li, jak svou motivaci v dopise formulovat, zkuste si odpovědět na otázky:

  • Proč jsem právě já vhodný/á uchazeč/ka? Proč se na tuto pozici hodím?
  • Proč bych chtěl/a pracovat právě v této firmě? Co mohu firmě nabídnout?

Na konci dopisu nezapomeňte projevit zájem o pozvání k osobnímu pohovoru.

Doporučujeme motivační dopis vytvořit v programu MS Word a zvolit typ písma buď Times New Roman (velikost 12) anebo Arial (velikost 10).

Motivační dopis – vzor

ABC s.r.o.
Potočná 123
111 11 Brno

Ing. Marie Mikulová
ředitelka

Ve Vyškově, dne 16. ledna 2008

Vážená paní ředitelko,

zaujala mě Vaše nabídka místa personalisty ve Vaší společnosti ABC s.r.o. uveřejněná v Hospodářských novinách dne 15. ledna 2008. Vystudoval jsem Vyšší odbornou školu obchodní ve Vyškově, obor Ekonomika a management podniku. Již v průběhu studia jsem se specializoval na oblast řízení lidských zdrojů.

Tři roky jsem pracoval na pozici personální konzultant. Mám zkušenosti s výběrem kandidátů na vhodné pracovní pozice. Podílel jsem se na realizaci projektu „Pracovní příležitosti pro zdravotně znevýhodněné v Moravskoslezském kraji“. Orientuji se v pracovněprávní problematice. Dobře ovládám práci na počítači.

Jsem ochoten dále prohlubovat svou kvalifikaci podle potřeb Vaší společnosti.

Podrobnější informace o mých předpokladech naleznete v připojeném životopise.
V případě Vašeho zájmu rád přijmu Vaše pozvání k osobnímu pohovoru.

S pozdravem

vlastnoruční podpis

Jan Mahdal, DiS.

Horní 111
111 11 Vyškov
telefon: 123 456 789
e-mail: jan.mahdal@seznam.info

Přílohy: Životopis

MOTIVAČNÍ DOPIS – VZOR KE STAŽENÍ (rtf)